Om företaget

Företaget startade i Januari 2013 efter förfrågningar från företag som behövde hjälp med att strukturera sina rutiner, komma igång med leverantörsbedömningar och utbilda personal om fördelarna med ett ledningssystem.

Jag är utbildad civilekonom med en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet och har arbetat på ekonomiavdelningar och redovisningsbyråer. Jag är utbildad och godkänd kvalitet- och miljörevisor hos CANEA för ISO 9001 och 14001 och har de senaste åren arbetet som kvalitet- och miljöansvarig.

I mitt nätverk ingår kvalitet- och miljörevisorer, ekonomer, leanspecialister, ekonomirevisorer och bemanningsföretag. Styrkan i mitt företagande ligger dock i min kunskap och mitt personliga engagemang.